Schade expertises

Schade aan uw woning kan u op verschillende manieren oplopen: brandschade, waterschade, aanrijding, werken in de omgeving, buren, …

Adekwaat Advies kan uw belangen verdedigen door:
– het nemen van de noodzakelijke maatregelen (preventieve maatregelen, oorzaak en het oorzakelijk verband met de schade bepalen,  …).
– het correct interpreteren van de polisvoorwaarden.
– duidelijke communicatie met uw verzekeringsmaatschappij of diens afgevaardigd expert.
– het opmaken van een gedetailleerde schadebegroting en deze verdedigen tegenover de aansprakelijke of uw verzekeringsmaatschappij.
– u of uw rechtsbijstandverzekeraar technisch bij te staan in juridische kwesties.

Meestal voorziet uw verzekeringspolis een luik rechtsbijstand waardoor de verzekerde zich door een schade-expert naar keuze kan laten bijstaan.

Bij vragen of interesse, aarzel niet ons te contacteren voor meer uitleg en vraag naar onze erelonen.
Uiteraard staan wij gratis ter uwer beschikking voor eerste lijnsadvies bij elke schade aan uw onroerend goed.