EPB-verslaggeving

Met de energieprestatieregelgeving willen we energiezuinige, comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.
Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, …) en een gezond binnenklimaat behalen.

Graag adviseren wij u en uw architect vanaf de ontwerpfase tot aan de eindaangifte om uw project tot een goed einde te brengen.
Wij geven u graag adekwaat advies zowel bij uw residentiële als niet-residentiële projecten.

Interesse of vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Strengere EPB-eisen vanaf 2014
Alle gebouwen waarvoor vanaf 01/01/2014 een vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten voldoen aan strengere EPB-eisen. Het maximale E-peil is dan E60, het maximale K-peil K40. Ook de eisen aan de thermische isolatie verstrengen. Voor woongebouwen, scholen en kantoren wordt een nieuwe eis betreffende een minimaal aandeel hernieuwbare energie van kracht.

Wettelijke bronnen
– het EPB-decreet van 22 december 2006. Dat verving het Energieprestatiedecreet van 7 mei 2004;
– het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005;
– het Energiedecreet van 8 mei 2009;
– het Energiebesluit van 19 november 2010.